• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Sportownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 52, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000695816, REGON: 368304806, NIP: 6342905813;

 

POZYSKANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym BikershopAndSki lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e -mail o ofercie sklepu, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydujecie, może to być:

 1. w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów ze sklepu – podstawa przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez akceptację regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Państwu zakupionych towarów. Podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
 2. w celu prowadzenia Państwa konta na stronie sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta w sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazywanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów i wykonywanie niektórych praw związanych z przetwarzaniem danych; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonywania umowy.
 3. W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczący rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji;
 4. Przesyłanie newslettera - jeżeli wyrażają Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację handlową dotycząca towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie, w tym ofert promocyjnych w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e -mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 5. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora (badanie satysfakcji z dokonanego zakupu) – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu.
 6. W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykonywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

 

 PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

PODANIE DANYCH:

Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać, jednak, że dokonując zakupów w sklepie podania określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia. Nie podanie wymaganych przez Państwa danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyraźną Pastwo taką zgodę, będziecie mogli ją cofnąć w każdym czasie.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonywaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwo towarów:

 1. W zależności od wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia towarów, udostępniamy Państwa dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów: DPD, Poczta Polska S.A., Inpost S.A. lub innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć dostawy zakupionych przez Państwa towarów w sklepie;
 2. W zależności od wyboru przez Państwa sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Państwa dane do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom: jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrali Państwo „za pobraniem”, Krajowy Integrator Płatności S.A. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrali Państwo system płatniczy tpay.com, PRZELEWY24 – jeżeli jako sposób zapłaty wybrali Państwo system płatniczy Przelewy24, innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Państwa towary;
 3. Ponadto Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu: BikershopAndSki
 4. Państwa dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Państwa dane mogą być również przekazywane  podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 1. Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam;
 2. W razie gdy zgłosicie Państwo żądnie usunięcia konta w sklepie, możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam;

 

TWOJE UPRAWNIENIA:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw z związku z przekazywaniem nam danych osobowych, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy skontaktować się z nami przesyłając informację pod adres: [email protected],
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych na Państwa koncie w sklepie, mogą tak Państwo edytować dostarczone nam dane oraz je zaktualizować, Jeżeli nie założyli Pastw konta w sklepie, prosimy skontaktować się z nami wysyłając maila do Administratora z prośbą dostępu do Państwa danych – przekażemy informacje jakie są dane. Przetworzymy je wówczas lub zaktualizujemy na Państwa prośbę.
 3. Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu również prawo do:

- usunięcia danych – jeżeli chcecie Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane. Wówczas prosimy napisać do nas prośbę o usunięcie Państwa konta w sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy jednak pamiętać, że nie jest to bezwzględne prawo i móżemy odmówić usunięcia Państwa danych, co do których mamy podstawę ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam);

- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

- zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa  danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub wykonywania zadań w interesie publicznym;

- cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody;

- przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody;

Możecie Państwo wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z Administratorem: __________________________________________________

 

INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki „cookies” („ciasteczka”) to ogólny termin na pliki tekstowe zapisywane w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym Państwa urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona itp.) z używanego nośnika (Internet, aplikacje itp.) gdy przeglądają Państwo treść lub materiały reklamowe online. Takie pliki cookies umożliwiają tworzącemu zidentyfikować urządzenie, na którym są przechowywane, śledzić aktywność użytkownika nośnika i dostarczać informacje, o tym jakie są preferencje użytkownika lub informacje, jakie użytkownik wcześniej wpisał w formularzach. Dane te są przechowywane, dopóki pliki cookies pozostają ważne lub są przechowywane. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z nośnika, inne optymalizują i dostosowują prezentowaną treść, inne prezentują reklamy.

 

Pliki cookies nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Informacje o treści wyświetlanej na nośniku jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem w plikach cookies. Gdy użytkownik przegląda treści na danym nośniku, ten identyfikator zapisuje rodzaje i liczbę odsłon strony oraz interakcje na stronie (np. liczba kliknięć); w ten sposób możliwe jest śledzenie akcji użytkownika wykonywanych podczas przeglądania nośnika.

 

Stosowanie plików cookies umożliwia powiązanie danych przeglądania z profilem użytkownika, bez względu na urządzenie, jakiego używa, dzięki technologii wymiany plików cookies wdrożonej przez partnerów, którzy tworzą te pliki, agencje informacyjne lub firmy zajmującej się reklamami cyfrowymi, aby można było śledzić podróż użytkownika bez względu na to, jakiego urządzenia lub nośnika używa.

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających strony sklepu internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacja serwisu, z którego nastąpiło logowanie do sklepu internetowego;
 2. zapisywanie produktów dodanych do koszyka;
 3. zapisywanie danych potrzebnych do finalizacji zamówienia, dane logowania do sklepu internetowego;
 4. dopasowywanie zawartości strony do indywidulanych preferencji odbiory;
 5. zabieranie anonimowych danych wskazujących sposób w jaki strona jest wykorzystywana

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies - w tym ostaniem wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, możecie Państwo skorzystać z pliku pomocy przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Z informacjami na ten temat możecie Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączycie Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziecie Państwo w Wikipedii.